Teatre Musical (1r cicle)

Classes de teatre musical

Classes de teatre musical

El primer cicle de teatre musical és divideix en tres grups:

INFANTIL: Alumnes de 6 a 8 anys. En aquesta classe treballarem les tres vessants del teatre musical: dansa, cant i teatre. L’alumne tindrà un primer contacte amb la veu cantada, harmonies, afinació, possibilitats i límits. Pel que fa la dansa ens endinsarem en la base del temps, ritme, coordinació, ubicació en l’espai i control del propi cos. I pel que fa al teatre treballarem a través del joc la imaginació, creació i capacitat d’improvisar. Al final de curs es realitza una mostra.

Dimarts de 17:15 a 18:15 – Bibiana Morales. (Puntualment professors/es convidats/des)

MITJANS: Alumnes de 9 a 11 anys. En aquesta classe treballem les tres vessants del teatre musical: dansa, cant i teatre. Pel que fa a la dansa l’alumne comença assimilar conceptes bàsics tant de moviment com de nomenclatura. En el cant es comença a treballar més profundament l’afinació, l’escolta i el treball de diferents veus en una mateixa cançó. Pel que fa al teatre, els exercicis comencen a deixar de ser un joc per prendre consciència de la importància de la veritat en escena. Al final de curs es realitza una mostra.

Dimarts de 18:15 a 19:15 – Bibiana Morales. (Puntualment professors/es convidats/des)

JOVES: Alumnes de 12 a 14 anys. En aquesta classe treballem les tres vessants del teatre musical: dansa cant i teatre. Pel que fa al cant, l’alumne s’enfronta per primera vegada en una cançó individual i a cantar amb micròfon. Pel que fa a la dansa es treballa més profundament la base del jazz treballem molt amb les línies, l’amplitud, el “relax” i la col·locació per tal de que l’alumne pugui defensar una coreografia bàsica amb uns mínims necessaris. I pel que fa al teatre el treball comença a desenvolupar-se sobretot en treballar des de un mateix, des de la veritat i des de la sinceritat en escena. Aquesta classe serveix com a base per a poder passar després al segon cicle de teatre musical. Al final de curs es realitza una mostra.

Dimarts de 19:15 a 20:30 – Bibiana Morales. (Puntualment professors/es convidats/des)

 

Professora: Bibiana Morales

Horaris

Infantil: Dimarts 17:15 a 18:15

Mitjans: Dimarts 18:15 a 19:15

Joves: Dimarts 19:15 a 20:30

 

També pots veure: Teatre Musical (Segon cicle)