Avís legal

DADES DEL DOMINI

Denominació: ESCOLA D’ARTS ESCÈNIQUES BIBIANA MORALES

Adreça: Plaça de les Teixidores i Ordidores, Local 1 08329 TEIÀ (BARCELONA)

Correu: info@bibianamorales.com

NIF:

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

L’ESCOLA D’ARTS ESCÈNIQUES BIBIANA MORALES és propietària del domini bibianamorales.com, allotjat a la URL https://bibianamorales.com. Aquest lloc web forma part de l’ESCOLA D’ARTS ESCÈNIQUES BIBIANA MORALES de manera que el disseny, estructura, distribució, textos i continguts, logotips, botons, imatges, codi font, així com tots els drets de propietat industrial i intel·lectual i qualsevol signe distintiu o logotip, pertanyen a l’ESCOLA D’ARTS ESCÈNIQUES BIBIANA MORALES. Per tant, no és permesa la seva utilització, còpia, reproducció, així com la seva eliminació, lesió, alteració i/o modificació, parcial o bé total, temporal o definitiva sense l’autorització expressa de l’ESCOLA D’ARTS ESCÈNIQUES BIBIANA MORALES.

Així mateix, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual i qualsevol altre signe distintiu, inclosos els continguts, documents, textos i les ressenyes publicades a la web, així com imatges, vídeos, disseny, gràfics, dibuixos, botons, logotips i marques, dels diferents col·laboradors, pertanyen als seus autors, per la qual cosa resta prohibida la seva utilització, còpia, reproducció, eliminació, lesió, alteració i/o modificació, parcial o bé definitiva sense l’autorització expressa dels seus autors.

Queda expressament prohibit l’ús no autoritzat dels continguts d’aquest lloc web i, en especial, d’aquells usos que lesionin els drets de la propietat intel·lectual dels seus autors.

ENLLAÇOS WEB

L’ESCOLA D’ARTS ESCÈNIQUES BIBIANA MORALES no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici derivat de circumstàncies de força major com, per exemple, error en les línies de comunicacions, defectes al maquinari i al programari dels usuaris, errors a la xarxa d’Internet (de connexió, a les pàgines enllaçades).

No es garanteix que la pàgina web funcioni de forma constant, fiable i correcta, sense demores o interrupcions.

L’ESCOLA D’ARTS ESCÈNIQUES BIBIANA MORALES es reserva el dret a modificar la present política de privacitat amb l’objectiu d’adaptar-la a les possibles novetats legislatives, així com a què es puguin derivar dels codis tipus existents en la matèria o per motius estratègics o corporatius. Tot això, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats per realitzar els tractaments requerits, quan aquest consentiment no es consideri atorgat en funció dels termes de la present política de privacitat.

L’ESCOLA D’ARTS ESCÈNIQUES BIBIANA MORALES té com a objectiu principal garantir la privacitat i la confidencialitat de les dades de caràcter personal dels usuaris, demanats mitjançant qualsevol sistema que permeti la transmissió de dades, viatjant per canals totalment segurs. Per tant, manifesta el seu compromís de compliment amb la legislació que en aquesta matèria sigui vigent en cada moment.

L’ESCOLA D’ARTS ESCÈNIQUES BIBIANA MORALES no es responsabilitza del mal ús que es faci dels continguts de la seva pàgina web, sent responsabilitat exclusiva de la persona que hi accedeix o els utilitza. Tampoc no assumeix cap responsabilitat respecte a la informació continguda a les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir a través d’enllaços des de la pàgina https://bibianamorales.com. La presència d’aquests enllaços té una finalitat merament informativa, i no constitueixen en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que es puguin oferir a la pàgina web de destinació. En cas que l’ESCOLA D’ARTS ESCÈNIQUES BIBIANA MORALES tingués coneixement efectiu que l’activitat o la informació a què remeten aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent en el menor espai de temps possible.

L’ESCOLA D’ARTS ESCÈNIQUES BIBIANA MORALES no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitat, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web de l’ESCOLA D’ARTS ESCÈNIQUES BIBIANA MORALES. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, l’ESCOLA D’ARTS ESCÈNIQUES BIBIANA MORALES es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de manera activa en la retirada o, és el cas, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que hi ha al lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l’administrador del lloc web.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

El present Avís Legal queda subjecte a la legislació espanyola vigent aplicable. Per a la resolució de qualsevol conflicte o litigi que pogués derivar-se de l’accés a aquesta pàgina web, els usuaris i l’ESCOLA D’ARTS ESCÈNIQUES BIBIANA MORALES se sotmeten expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.