Teatre Musical

INFANTIL: Alumnes de 6 a 8 anys. En aquesta classe treballarem les tres vessants del teatre musical: dansa, cant i teatre. L’alumne tindrà un primer contacte amb la veu cantada, harmonies, afinació, possibilitats i límits. Pel que fa la dansa ens endinsarem en la base del temps, ritme, coordinació, ubicació en l’espai i control del propi cos. I pel que fa al teatre treballarem a través del joc la imaginació, creació i capacitat d’improvisar. Al final de curs es realitza una mostra.

Dia: Dimarts / Hora: De 17:15 a 18:30

MITJANS: Alumnes de 9 a 11 anys. En aquesta classe treballem les tres vessants del teatre musical: dansa, cant i teatre. Pel que fa a la dansa l’alumne comença assimilar conceptes bàsics tant de moviment com de nomenclatura. En el cant es comença a treballar més profundament l’afinació, l’escolta i el treball de diferents veus en una mateixa cançó. Pel que fa al teatre, els exercicis comencen a deixar de ser un joc per prendre consciència de la importància de la veritat en escena. Al final de curs es realitza una mostra.

Dia: Dimarts / Hora: De 18:30 a 20:00

JOVES: En aquesta classe treballem les tres vessants del teatre musical: dansa cant i teatre. Pel que fa al cant, l’alumne s’enfronta per primera vegada en una cançó individual i a cantar amb micròfon i sobretot comença un treball d’interpretació de cançó per tal que el cant vagi més enllà de la part tècnica, el que es vol aconseguir és poder sentir i transmetre el que s’està cantant. Pel que fa a la dansa es treballa més profundament la base del jazz treballem molt amb les línies, l’amplitud, el “relax” i la col·locació per tal de que l’alumne pugui defensar una coreografia bàsica amb uns mínims necessaris. I pel que fa al teatre el treball comença a desenvolupar-se sobretot en treballar des de un mateix, des de la veritat i des de la sinceritat en escena. Al final de curs es realitza una mostra.

Dia: Dijous / Hora: De 18:15 a 20:15

FORMACIÓ: Alumnes de 14 a 18 anys. Aquest segon cicle te una durada de 4 anys i està pensat per poder donar a l’alumne una base sòlida per a poder després iniciar uns estudis enfocats en la carrera professional del teatre musical. En aquest segon cicle les classes tenen una durada de tres hores: una de cant, una de dansa, i una d’interpretació. Dins del nostre programa es treballa amb diferents professionals (tots ells i elles en actiu) per tal de que l’alumne pugui aprendre de diferents maneres de treballar i dirigir.

Durant aquests 4 anys l’alumne anirà evolucionant, pujant cada any una mica més el nivell. El seguiment de l’alumne és exhaustiu i es fan avaluacions constants per tal de poder acompanyar a l’alumne en el seu progrés. L’últim any d’aquest cicle consta d’un projecte final on l’alumne haurà de crear i defensar el seu propi espectacle. Un cop acabats amb èxit els 4 anys de formació en teatre musical, l’escola lliurarà un diploma acreditant aquesta formació. Al final de cada curs es realitza una mostra.

Dia: Dissabte / Hora: De 10:00 a 13:00